Przedszkola

W godzinach od 14.00 jeszcze co niektórzy mają zajęcia w grupach, jednakże to przede wszystkich czas zabaw dowolnych, czytania bajeczek, grafomotoryki i zabaw w kącikach tematycznych. W tym czasie rozpoczyna się czas odbioru przedszkolaków przez rodziców.

 

Ponadto nasze przedszkolaki aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju przedstawieniach, wycieczkach, konkursach, festynach.
rial">Przedszkole nr 1

Nasze przedszkole to miejsce, gdzie Państwa maluszek przyjemnie i pożytecznie spędzi czas - będzie się świetnie bawił i zaprzyjaźni się z innymi dziećmi oraz stanie się bardziej samodzielny - lepiej przygotowany do życia szkolnego. Realizujemy program opracowany przez ministerstwo edukacji, ABC XXI wieku, opracowany przez WSiP. Ponadto bezpłatnie prowadzimy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, plastyczne, ruchowe oraz katechizację, rytmika i język obcy to zajęcia płatne dodatkowo przez rodziców. W naszym przedszkolu leżakują tylko dzieci w grupie żłobkowej, natomiast w innych grupach to czas na wyciszenie, bajkę.

rozmiar: 113,85 KB 
pobrań: 13477 
data: 2007-09-03 09:43:30

Przedszkole rozpoczyna pracę o godzinie 6.00 a kończy o 16.30. Śniadanie w przedszkolu jest o godz. 9.00, obiad o godz. 12.00, natomiast podwieczorek o 14.00. W naszuch grupach jest po 25 dzieci, a grupa żłobkowa liczy 15 dzieci.

Najważniejsze dla nas, aby przedszkole było dla Państwa dzieci miejscem zabaw, podczas których mogą wiele się nauczyć, np. wrażliwości na potrzeby innych,przestrzegania norm społecznych, aby Państwa dzieci wracały do domów zadowolone, pełne pomysłów i chęci do wspólnej zabawy. ZAPRASZAMY!

rozmiar: 102,66 KB 
pobrań: 13027 
data: 2007-09-03 10:00:52

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Trzebnicy
ul. 1-go Maja 6 
55-100 Trzebnica
tel. 071 312-03-55
 

 Dyrektor - Beata Szadkowska

Nauczyciele:
Małgorzata Cymerman
Łucja Przybylska
Barbara Wilczek
Jadwiga Gręda
Małgorzata Wcisło
Lucyna Wiśniewska
Barbara Mielnicka

 Przedszkole nr 2

rozmiar: 270,26 KB 
pobrań: 8104 
data: 2010-11-24 11:09:27

Przedszkole Nr 2 w Trzebnicy
ul. Wojska Polskiego 6
55-100 Trzebnica
tel.: 071 312-09-22
czynne: 6.00 - 16.30
p-le2trzebnica.edupage.org/

Agnieszka Paleczek - Oświęcimska
Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2

 mgr Katarzyna Stępień wicedyrektor

Kadra pedagogiczna:

mgr Marzena Aniołek
mgrJustyna Bartosik
mgr Agata Cierpiał
Teresa Cybulska
mgr Monika Dymińska
Joanna Konopacka
mgr Anna Krzyżostaniak
mgr Katarzyna Kwapisz
mgr Teresa Lipień

mgr Ewa Łopąg
mgr Małgorzata Miśta rytmika
mgr Barbara Mołoń
Alina Nowakowska
mgr Małgorzata Piekarska
mgr Sylwia Pietrzykowska
Barbara Rudnicka
Małgorzata Szczurek
mgr Natalia Węgierek
mgr Katarzyna Wysocka
Jadwiga Zaworska
Lidia Zimniak
mgr Magdalena Zych
Barbara Żydziak

Zapisy juz od lutego, marca!
Dyrekcja naszej placówki jest otwarta na wszystkie propozycje rodziców!

rozmiar: 51,69 KB 
pobrań: 12339 
data: 2007-09-03 10:14:26

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom:
- wszechstrony, bezpieczny i radosny rozwój
- wykwalifikowaną kadrę
- naukę samodzielności i kształcenie osobowości
- przygotowanie do podjęcia nauki w szkole
- przestronne sale, dobrze wyposazone w środki dydaktyczne
- duzy plac zabaw
- zajęcia dodatkowe (religia, rytmika, język angielski)
- wycieczki

rozmiar: 68,47 KB 
pobrań: 12308 
data: 2007-09-03 10:13:47

Wspólnie z dziećmi obchodzimy:
- urodziny dzieci w grupie
- święto zdrowego jabłka
- Andrzejki
- Mikołajki
- Wigilę i wspólne kolędowanie
- Dzień Babci i Dzień Dziadka
- Bal Karnawałowy
- powitanie wiosny
- Święto Ziemi
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka
- Pożegnanie starszaków

Przedszkole nr 2 ZAPRASZA!!!

Wychowanek naszego przedszkola:
- jest aktywny, sprawny, wesoły, otwarty na innych i twórczy
- dba o higienę i kulturę osobistą
- jest kolezenski, uczciwy, wie co to dobro i zło
- lubi swój dom i kocha rodzinę
- szanuje cudzą własność
- potrafi współdziałać z innymi

                                              Przedszkole Integracyjne
                                                      Stawowa 1
                                                 55-100 Trzebnica
                                                 tel. 071 387-06-51
                                     www.przedszkole-integracyjne.trze.pl

Placówka niepubliczna działająca na podstawie wpisu do ewidencji szkół.

Nasze przedszkole działa od 1996 roku w Trzebnicy – prowadząc działalność oświatowo-wychowawczo-rewalidacyjną. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców kierujemy swoje działania opiekuńczo – wychowawczych także w kierunku dzieci obarczonych dysfunkcjami.

Organem założycielskim placówki jest osoba fizyczna – Agnieszka Mandryga, która jest także dyrektorem przedszkola.

Przedszkole działa zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z 7 września 1991 roku, prowadząc nauczanie zgodnie z podstawą programową dla dzieci w wieku przedszkolnych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

rozmiar: 328,66 KB 
pobrań: 492 
data: 2015-02-26 14:58:58

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od godziny 6.30 do godziny 16.30.

W placówce jednostką organizacyjną jest grupa przedszkolna. Każda grupa jest integracyjna – zgodnie ze statutem przedszkola. Pragnąc dotrzeć do każdego wychowanka, jak również mając na uwadze obniżone możliwości niektórych wychowanków, grupy są niewielkie bo 15 - 16 osobowe. W każdej grupie może być jedno lub dwoje dzieci, które wymagają wspomagania w rozwoju. W takich sytuacjach do grupy jest przyjęty dodatkowy nauczyciel, który wspomaga pracę nauczyciela. Także w grupach najmłodszych – dzieci trzyletnich jest zatrudniona osoba pomocnicza.

Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do nauczania wczesnoszkolnego
i przedszkolnego.

A jak wygląda nasz dzień (w skrócie)?

Od rana zbiórka – dzieci mają czas na zabawy dowolne w kącikach zabaw.
Później zaczyna się śniadanko, a po nim zajęcia w grupach. Każda grupa realizuje założenia programowe dla swojej grupy wiekowej.
Czas ten jest przeplatany zajęciami dodatkowymi, których mamy dosyć sporo: język angielski dla przedszkolaczków od 3 roku życia, rytmika, gimnastyka z elementami korekcji, piłka nożna, balet. Wykorzystujemy każdą dogodną chwilę, by spędzić czas na świeżym powietrzu, szczególnie w okresie od wiosny do jesieni staramy się w pełni wykorzystywać nasz ogród na zabawy.

rozmiar: 252,37 KB 
pobrań: 486 
data: 2015-02-26 14:59:53

W godzinach od 14.00 jeszcze co niektórzy mają zajęcia w grupach, jednakże to przede wszystkich czas zabaw dowolnych, czytania bajeczek, grafomotoryki i zabaw w kącikach tematycznych. W tym czasie rozpoczyna się czas odbioru przedszkolaków przez rodziców.

Ponadto nasze przedszkolaki aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju przedstawieniach, wycieczkach, konkursach, festynach.

rozmiar: 189,21 KB 
pobrań: 459 
data: 2015-02-26 15:01:05

 rozmiar: 214,59 KB 
pobrań: 463 
data: 2015-02-26 15:01:10

Poza podstawową działalnością opiekuńczo–wychowawczą nasze przedszkole prowadzi Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka oraz terapię Integracji Sensorycznej. Są to zadania mające na celu wyrównywanie szans rozwojowych dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych deficytami w obrębie podstawowych funkcji sensomotorycznych. 

 drukuj  |  wejść: 17097  |  publikacja/modyfikacja: 2007-09-03 10:33:34 / 2015-02-26 15:23:41

 poleć stronę

 
© 2007 Urząd Miejski w Trzebnicy
ostatnia modyfikacja: 2015-08-27 13:02:11